Prezentacje maturalne

czwartek, 10 października 2013

Motywy fantastyczne w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Przedstaw światy fantastyczne w wybranych utworach z dziedziny literatury i filmu

Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału

Mitologiczne, historyczne i popkulturowe odniesienia w literaturze fantasy

Omów funkcje świata fantastycznego, analizując wybrane utwory literackie

Fantastyka w literaturze romantycznej. Przedstaw elementy fantastyczne i pełnioną przez nie rolę na wybranych przykładach

Postacie fantastyczne i ich funkcje w wybranych utworach. Przedstaw na wybranych przykładach

Przedstaw różnorodne sposoby kreowania świata magii i fantastyki

Fikcja i realizm w twórczości J.R.R. Tolkiena. Przeanalizuj na wybranych przykładach

Wizja przyszłości w różnych tekstach kultury. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Motywy baśniowe w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata w obu odmianach gatunkowych

Wskaż obecność mitu i fantastyki w kreowaniu świata przedstawionego w powieściach fantasy

Zjawy, duchy, sny i wizje. Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje, jakie pełnią one w tekstach

Świat pozazmysłowy, irracjonalny, metafizyka w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach

Baśniowe i średniowieczne motywy w literaturze fantasy. Omów, opierając się na wybranych dziełach

0 komentarze:

Prześlij komentarz