Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Poeci i ich twórczość

Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Biografia artysty a jego dzieła. Wykaż i zilustruj wpływy osobistych przeżyć na twórczość wybranego pisarza

Kreacja przestrzeni i czasu w twórczości wybranego autora. Przedstaw na przykładach literackich

Przedstaw sylwetkę i twórczość wybranego artysty, którego określić możesz mianem człowieka renesansu

Wpływ życia na twórczość wybranego autora. Omów, analizując poszczególne dzieła

Każda epoka ma swą Odę do młodości. Przedstaw i omów utwory programowe różnych epok

Poeci w obronie wartości. Przedstaw utwory poetyckie różnych twórców. Wskaż rolę jaką przypisują poezji

Motto w utworze literackim. Przedstaw jego funkcjonowanie analizując wybrane przykłady

Symbolika i baśniowość w poezji Bolesława Leśmiana. Omów problem, odwołując się do utworów.

Przeżycia wojenne w poezji K. K. Baczyńskiego i T. Różewicza. Porównaj postawy twórców, analizując wybrane teksty literackie.

Uniwersalne i ponadczasowe wartości dzieł Szekspira. Omów na wybranych przykładach

Dokonaj analizy i interpretacji tekstów wybranego artysty współczesnej sceny muzycznej.

Różnorodne funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Przedstaw temat, przywołując przykłady z różnych gatunków muzycznych

Scharakteryzuj twórczość Cypriana Kamila Norwida w odniesieniu do głównych prądów epoki

Outsiderzy i nonkonformiści jako twórcy literatury. Przedstaw na przykładzie wybranych artystów

Legendarni - tragiczni i ich twórczość. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów poetów przeklętych

Fikcja i realizm w twórczości J.R.R. Tolkiena. Przeanalizuj na wybranych przykładach


Moralność i system wartości jako fundament własnej twórczości. Przedstaw na przykładzie wybranego autora

Ukaż różne oblicza miłości w twórczości Adama Mickiewicza i Aleksandra Fredry

Kochanowski poeta kondycji ludzkiej. Przedstaw swoje spostrzeżenia, opierając się na interpretacji wybranych tekstów twórcy

Afirmacja świata czy egzystencjalny lęk i odraza do dehumanizującej się cywilizacji? Rozważ zagadnienie na przykładzie biografii i twórczości Edwarda Stachury

Poszukiwanie prawdy o życiu autora w dziełach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Przedstaw związek pomiędzy życiem a twórczością wybranego pisarza

Problem ludzkiej egzystencji w twórczości Wisławy Szymborskiej. Omów odwołując się do wybranych utworów poetki

Przedstaw najważniejsze problemy twórczości jednego spośród zbuntowanych poetów. Oprzyj się na wybranych utworach literackich

Wpływ biografii na twórczość pisarza. Przedstaw na wybranym przykładzie

Przeżycie pokoleniowe w biografii i twórczości wybranego pisarza XX-wiecznego twórcy


0 komentarze:

Prześlij komentarz