Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Motyw kobiety w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Sposób przedstawiania kobiecego piękna w różnych epokach. Porównaj na wybranych przykładach

Omów różne wizerunki kobiet na przykładzie wybranych utworów literackich

Kobieta piękna, władcza, zdradziecka, zależna od mężczyzny, próżna – przedstaw sposoby kreowania postaci kobiecych na podstawie analizy utworów różnych epok

Postacie kobiece i ich rola w utworach romantyków i pozytywistów. Przedstaw zagadnienie na wybranych utworach

Femme fatale w literaturze różnych epok. Przedstaw na przykładzie różnych utworów

Obraz kobiety w literaturze tworzonej przez kobiety. Omów problem na wybranych przykładach

Od anioła do femme fatale. Scharakteryzuj kreacje bohaterek w wybranych utworach literackich różnych epok

Tragiczny wpływ kobiet na bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach.

Kobieta błogosławieństwem lub przekleństwem dla mężczyzny. Omów temat na wybranych utworach z różnych epok.

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z literatury XIX wieku

Przedstaw, porównaj i oceń portrety kobiet znane ci z polskiej literatury XIX wieku

Obraz kobiet w XIX i XX wieku w literaturze

Różne oblicza kobiet ukazane w literaturze polskiej i innych dziedzinach sztuki XIX i XX wieku

Przyczyny i skutki niemoralnych decyzji kobiet. Omów zagadnienie w oparciu o przykłady z różnych epok

Zinterpretuj portrety niezwykłych kobiet - bohaterek literatury polskiej na wybranych przykładach z różnych epok.

Motyw żony w literaturze. Omów na wybranych przykładach

Kobiety jako źródło nieszczęścia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Wizerunek kobiety w literaturze. Zanalizuj temat, odwołując się do utworów krajowych i zagranicznych

Postać uwodzicielskiej kobiety w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach

Literackie wizerunki kobiet. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Świat kobiecych wartości. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich

Wizerunek kobiety w romantyzmie. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur

Portret kobiety w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie,odwołując się do wybranych przykładów

Portrety kobiet w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw na wybranych przykładach.

Kobieta błogosławieństwem czy przekleństwem dla mężczyzny. Rozważ problem, analizując na wybranych przykładach różnych epok

Funkcje kobiet w literaturze Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przeanalizuj, opierając się na wybranych utworach

0 komentarze:

Prześlij komentarz