Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Motyw boga w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Jak kształtowały się relacje między Bogiem, a człowiekiem w poszczególnych epokach

Wizerunek Boga, świata i człowieka w literaturze. Przedstaw zagadnienie na podstawie dwóch wybranych epok literackich

Wielkie literackie dyskusje z Bogiem na przykładzie znanych ci utworów Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Jana Kasprowicza

Bóg jako kreator, dobroczyńca, sprawiedliwy sędzia... Porównaj różne wizerunki Boga ukazane w twórczości poetów i pisarzy renesansu, romantyzmu i Młodej Polski

Obraz Boga i jego relacje z człowiekiem. Przedstaw w oparciu o literaturę renesansu i oświecenia

Analiza porównawcza kreacji Boga w literaturze średniowiecznej i młodopolskiej

Postawa człowieka wobec Boga. Zanalizuj różne ujęcia tego tematu w wybranych utworach literackich.

Relacja między człowiekiem a Bogiem. Różne rozstrzygnięcia tego dylematu

Bóg w literaturze polskiej różnych epok. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych utworów oraz porównaj wizje Boga

Zaprezentuj sposoby ujęcia niezawinionego cierpienia i buntu wobec Boga na podstawie wybranych utworów literackich

Bunt i pokora jako sposoby zachowań człowieka wobec Boga. Przedstaw ich literackie ujęcia, odwołując się do wybranych utworów

Literackie rozmowy z Bogiem. Omów problem na wybranych przykładach z literatury różnych epok.

Jak kształtowały się relacje miedzy Bogiem, a człowiekiem w poszczególnych epokach. Zaprezentuj temat na wybranych tekstach kultury

Porównaj różne obrazy Boga, odwołując się do analizy wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki.

Bóg w literaturze. Porównaj różne jego kreacje w wybranych utworach.

Człowiek wobec Boga i wiary. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok

Funkcja i znaczenie wiary w utworach literackich. Przedstaw, analizując i interpretując dzieła reprezentujące różne epoki

Wizja Boga, świata i losu człowieka w literaturze średniowiecznej. Omów na wybranych przykładach literackich

Bunt wobec Boga jako postawa bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach

Jak artyści z różnych epok postrzegali Boga? Porównaj wybrane koncepcje.

Literackie rozmowy człowieka z Bogiem. Zanalizuj wybrane przykłady

Różne postawy człowieka wobec Boga w poznanych utworach literackich. Omów temat, analizując wybrane przykłady różnych epok

Porównaj literackie modele postaw człowieka wobec Boga, opierając się na analizie wybranych przykładów

Różne obrazy Boga w literaturze. Prześledź problem na podstawie wybranego materiału literackiego

Charakterystyczne ujęcia Boga w literaturze renesansu, baroku i oświecenia. Przedstaw na wybranych przykladach

Wyobrażenie człowieka o Bogu w dwóch wybranych epokach literackich

Motywy Boga w literaturze i sztuce. Przedstaw jego funkcjonowanie na podstawie wybranych przykładów

Bóg - dobry Ojciec, stworzyciel czy też srogi sędzia - przedstaw i porównaj wizerunki Boga w różnych epokach literackich, analizując wybrane utwory

Rozmowy z Bogiem w literackim przekazie twórców

Kim jest Bóg dla człowieka? Relacja między Bogiem a człowiekiem. Przedstaw zagadnienie na przykładach tekstów literackich z różnych epok

0 komentarze:

Prześlij komentarz