Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Motyw rycerza w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Etos rycerski w ujeciu klasycznym i groteskowym. Przedstaw zagadnienie na podstawie utworów różnych epok

Ideały rycerskie w krzywym zwierciadle satyry. Omów temat na podstawie wybranych utworów

Rycerz wobec śmierci i miłości. Przedstaw problem na wybranych przykładach literackich

Jak literatura różnych epok przedstawia postać rycerza, wojownika, żołnierza? Analizując wybrane utwory, omów wzory heroicznych postaw oraz funkcję, jaką pełnią w tekście

Dawne i współczesne pojedynki. Przedstaw na wybranych przykładach z literatury i sztuki

Ideały rycerskie w literaturze różnych epok. Omów funkcjonowanie motywu w wybranych utworach

Ewolucja etosu rycerskiego. Przedstaw, odwołując się do wybranych dzieł literackich

Różne ujęcia rycerza w literaturze. Przedstaw, dobierając literaturę z różnych epok

0 komentarze:

Prześlij komentarz