Prezentacje maturalne

poniedziałek, 7 października 2013

Motyw Żyda


Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Los dzieci żydowskich podczas II wojny światowej na wybranych przykładach literatury i filmu
Obraz Żydów w literaturze. W jakim stopniu historia i stosunki narodowościowe kształtowały wyobrażenia o narodzie żydowskim. Omów problem
Pamięć o zagładzie Żydów w literaturze polskiej. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory
Portret Żyda w literaturze XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.
Portrety Żydów polskich w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portrety Żydów w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując…
Portrety Żydów w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Na podstawie analizy wybranych tekstów (3-4) ukaż różne wizerunki postaci
Portrety Żydów w literaturze polskiej. Przedstaw i porównaj na wybranych przykładach
Portrety Żydów w literaturze XIX wieku. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania  postaci, odwołując się do wybrany
Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj sposób prezentowania tych postaci, odwołując się do wybranych przykładów.
Przedstaw i porównaj sposób przedstawiania tragedii narodu żydowskiego w literaturze i filmach.
Przedstaw kreacje Żydów w literaturze, odwołaj się do wybranych przykładów literackich.
Przedstaw wzajemne relacje Polaków i Żydów na przykładzie wybranych utworów literatury XIX i XX wieku.
RELACJE POLSKO-ŻYDOWSKIE NA PODSTAWIE LITERATURY I ZRODEL POZALITERACKICH
Relacje polsko-żydowskie ukazane w literaturze i filmie. Zanalizuj wybrane utwory
Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem odwołując się do wybranych przykładów literackich z różnych epok.
Relacje pomiędzy Polakami i Żydami. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów literatury XIX w.
Różne obrazy Żydów. Scharakteryzuj problem, odwołując się do wybranych utworów literackich
Sposoby przedstawiania bohaterów- Żydów i kultury żydowskiej w literaturze oraz innych dziedzinach sztuk.
Stosunki polsko – żydowskie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literatury pięknej i publicystyki XIX i XX wieku +PPT
Sylwetki Żydów w literaturze polskiej. Omów najciekawsze kreacje literackie na wybranych przykładach.
Ukaż i omów wizerunek Żyda w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych przykładów
W jaki sposób została zaprezentowana w literaturze współczesnej problematyka żydowska Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów
Wizerunek Żyda w literaturze. Omów na wybranych przykładach z różnych epok
Zagłada Żydów (Holocaust) jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
Zagłada Żydów jako temat literacki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych utworów
Zagłada żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
Zagłada Żydów, holocaust jako temat literatury i sztuki. dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł
Zaprezentuj wizerunki Żydów w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów na przykładach
Zaprezentuj, na podstawie analizy wybranych utworów, wizerunek Żyda ukazany  +PPT
Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
Żyd jako bohater polskiej literatury różnych epok. Omów na przykładach.
Żyd przyjaciel czy wróg   Na podstawie literatury , dzieł plastycznych i filmowych . Omów stosunek innych społeczności do narodu żydowskiego
Żyd -wieczny tułacz w literaturze. Omów na podstawie wybranych polskich dzieł
Żydzi i ich kultura w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach
Żydzi i kwestia żydowska. Określ relacje między Polakami i Żydami, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
Żydzi jako bohaterowie literatury pozytywistycznej.
Żydzi w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby ich kreowania w utworach z różnych epok

0 komentarze:

Prześlij komentarz