Prezentacje maturalne

poniedziałek, 7 października 2013

Motyw zbrodni w literaturze

Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

„Zbrodnia to niesłychana, pani zabiła pana”- sensacyjna fabuła w literaturze. Omów, na wybranych przykładach utworów, motywy zbrodni i kary oraz wytłumacz jego popularność.
Analizując wybrane teksty, omów wpływ popełnionej zbrodni na życie wybranych postaci literackich i ich bliskich
Bohater z kainowym piętnem. Na wybranych przykładach literackich omów wpływ zbrodni na losy i osobowość winowajcy.
Bohaterowie z kainowym piętnem.
Co kieruje bohaterami, którzy decydują się popełnić zbrodnię Rozważ zagadnienie, odwołując się do przykładów z różnych epok
Funkcje i sposoby realizacji motywu zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Jak rodzą się zbrodniarze ? wykaż na podstawie wybranych epok ,że literatura jest źródłem wiedzy o wpływie różnych czynników na degradacje jednostki.
Jak rodzą się zbrodniarze Na podstawie wybranych lektur ,różnych epok , omów czynniki wpływające na degradację jednostki
Kainowe piętno. Wskaż podobieństwa i różnice w psychologicznych portretach zabójców na podstawie wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw funkcjonowanie tego motywu, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Literackie morderstwa. Omów na wybranych przykładach
Literackie portrety zbrodniarzy. Odwołując się do wybranych tekstów, porównaj kreacje kilku bohaterów
Literackie wizerunki zbrodniarzy, przedstaw i porównaj je na przykładzie wybranych tekstów.
Motyw zabójstwa w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
Motyw zbrodni - służącej zdobywaniu i utrzymywaniu władzy w literaturze
Motyw zbrodni doskonałej na podstawie kultury różnych epok
Motyw zbrodni w literaturze - jej prawne i psychiczne konsekwencje dla sprawcy. Omów na przykładzie wybranych postaci literackich.
Motyw zbrodni w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach
Motyw zbrodni w literaturze. Omów na wybranych przykładach
Obraz psychiki zbrodniarza w dziełach literackich. Omów na wybranych przykładach.
Obraz zbrodni i zbrodniarza w literaturze i kinie. Na wybranych przykładach z dwóch, trzech epok, porównaj.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich - scharakteryzuj wizerunki bohaterów, pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Obraz zbrodniarza w wybranych tekstach prozatorskich. Scharakteryzuj wizerunki bohaterów pochodzące z dwóch różnych epok literackich.
Odwołując się do wybranej literatury, omów różne motywy zbrodni oraz ich rolę w dziele literackim
Omów motyw zbrodni w wybranych książkach Stephena Kinga.
Porównaj literackie portrety zbrodniarzy odwołując się do wybranych przykładów.
Portret zbrodniarza. Przedstaw na wybranych przykładach, ilustracjach proces degradacji jednostki.
Portret zbrodniarzy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
Portrety zbrodniarzy w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach
Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
Postawy człowieka wobec zbrodni. Omów zagadnienie wykorzystując dzieła literackie powstałe w XIX i XX w.
Przedstaw motyw zbrodni doskonałej na podstawie tekstów kultury różnych epok
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z różnych epok
Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Zanalizuj problem, odwołując się do wybranych utworów.
Różne ujęcia motywu zbrodni w literaturze polskiej i obcej. Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur.
Studium zbrodni i jej sprawcy. Zaprezentuj temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Uniwersalizm motywu zbrodni w literaturze. Rozwiń temat w oparciu o wybrane dzieła.
W oparciu o wybrane utwory literackie zaprezentuj różne kreacje zbrodniarza
Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich.
Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów literackich. Przedstaw zagadnienie,
Wpływ zbrodni na psychikę bohaterów. Przedstaw zagadnienie odwołując się do wybranych utworów
Wpływ zbrodni na psychikę zbrodniarza. Zaprezentuj sposoby przedstawiania tego zagadnienia interpretując wybrane utwory literackie.
Zabił się młody. Przedstaw motyw samobójstwa w utworach z różnych epok. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Zbrodnia i jej konsekwencje. Przedstaw wpływ zbrodni na osobowość wybranych bohaterów literackich
Zbrodnia i ślady, jakie odcisnęła na psychice wybranych postaci literackich. Omów w oparciu o wybrane przykłady.
Zbrodnia jako przyczyna cierpienia. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
Zbrodnia jako temat literacki i filmowy. Przedstaw różne jego funkcje na wybranych przykładach.
Zbrodniarz bohaterem literackim i filmowym. Ukaż różne jego kreacje, odwołując się do wybranych przykładów
Zbrodniarz bohaterem literackim. Ukaz różnorodne kreacje tej postaci 2
Zbrodniarz bohaterem literackim. Ukaz różnorodne kreacje tej postaci
Zbrodniarz jako bohater literacki. Porównaj różne kreacje takich bohaterów.
Zbrodniarz zawsze musi ponieść karę. Omów temat w oparciu o dzieła Williama Szekspira

0 komentarze:

Prześlij komentarz