Prezentacje maturalne

czwartek, 12 grudnia 2013

Autorskie wzory prac maturalnych

Na naszej stronie możecie Państwo zamawiać autorskie wzory prezentacji maturalnych. Takie prace są unikalne, pisane od nowa, tylko i wyłącznie dla zamawiającego. Cena waha się w granicach 80-120 zł w zależności od tematu. Aby dowiedzieć się więcej piszcie na adres e-mail: pomocmaturalna2013@gmail.com, bądź skorzystajcie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie.

Także wróżka pomoze Ci zdać maturę.

czwartek, 10 października 2013

Motywy mitologiczne w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Mitologiczne toposy w literaturze. Zanalizuj ich funkcjonowanie na wybranych przykładach.

Bohaterowie mitologiczni, jako symbole wartości cenionych i propagandowych w różnych epokach. Scharakteryzuj, analizując wybrane przykłady literackie

Mity jako źródło inspiracji artystycznej. Omów funkcje motywów zaczerpniętych z mitologii w wybranych tekstach literatury polskiej

Motyw Ikara w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach

Motywy antyczne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach z późniejszych epok

Przedstaw różne sposoby ukazywania prometejskiej postawy w literaturze różnych epok

Postacie mitologiczne i biblijne jako symbole wartości uniwersalnych. Omów zagadnienie na wybranych przykładach

Motyw Prometeusza na wybranych przykładach literackich

Motyw stworzenia świata w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych utworów

Ponadczasowość motywów mitologicznych i biblijnych. Odwołaj się do stwierdzenia, przytaczając wybrane przykłady

Motywy fantastyczne w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Przedstaw światy fantastyczne w wybranych utworach z dziedziny literatury i filmu

Istoty magiczne i ich rola w utworach literackich. Dokonaj analizy zgromadzonego materiału

Mitologiczne, historyczne i popkulturowe odniesienia w literaturze fantasy

Omów funkcje świata fantastycznego, analizując wybrane utwory literackie

Fantastyka w literaturze romantycznej. Przedstaw elementy fantastyczne i pełnioną przez nie rolę na wybranych przykładach

Postacie fantastyczne i ich funkcje w wybranych utworach. Przedstaw na wybranych przykładach

Przedstaw różnorodne sposoby kreowania świata magii i fantastyki

Fikcja i realizm w twórczości J.R.R. Tolkiena. Przeanalizuj na wybranych przykładach

Wizja przyszłości w różnych tekstach kultury. Przedstaw temat, analizując wybrane utwory

Motywy baśniowe w literaturze różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Science fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, przedstaw podobieństwa i różnice w kreacji świata w obu odmianach gatunkowych

Wskaż obecność mitu i fantastyki w kreowaniu świata przedstawionego w powieściach fantasy

Zjawy, duchy, sny i wizje. Analizując wybrane utwory literackie, omów funkcje, jakie pełnią one w tekstach

Świat pozazmysłowy, irracjonalny, metafizyka w literaturze i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach

Baśniowe i średniowieczne motywy w literaturze fantasy. Omów, opierając się na wybranych dziełach

Motyw śmierci w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Bo życie kruche jest... Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Symbol jako sposób nazywania niewyrażalnego. Interpretując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie, określ rolę symbolu w komunikacji artystycznej

Różne sposoby ukazywania śmierci i umierania w literaturze i malarstwie renesansu oraz przełomu XIX i XX wieku

Danse macabre - motyw śmierci w literaturze i sztuce

Czekając na śmierć, czyli jak i w czym odnaleźć sens życia kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory z różnych epok

Ars moriendi - wielcy bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji analizując wybrane dzieła

Człowiek wobec śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Literackie i malarskie sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach

Przedstaw motyw poświęcenia życia w literaturze. Scharakteryzuj problem, analizując przykłady literackie z różnych epok

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich

Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Śmierć i umieranie w literaturze dawnej oraz współczesnej. Omów na podstawie dwóch epok

Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i określ ich funkcje

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich.

Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcje w wybranych dziełach

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Bohaterska śmierć w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Motyw władzy w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw władzy w literaturze różnych epok. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Scharakteryzuj postać tyrana, despoty, władcy absolutnego na przykładzie wybranych tekstów literackich i dzieł malarskich

Zbrodnia jako sposób dojścia do władzy. Omów temat, analizując wybrane teksty kultury

Przedstaw i wyjaśnij relacje między jednostką a władzą na podstawie wybranych utworów literackich

Władza. Pokusa, zaszczyt czy odpowiedzialność. Przedstaw zagadnienie na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich

Motyw zbrodni – służącej zdobywaniu i utrzymywaniu władzy w literaturze.

Kreacje władców w literaturze różnych epok

Motyw wróżki

Szaleńcy na tronie. Analizując celowo wybrane utwory literackie z różnych epok, przedstaw i porównaj wizerunki władców

Pozytywne wizerunki władców w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych lektur

Motyw władcy w literaturze różnych epok

Motyw wsi w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Motyw wsi. Przedstaw różne jego ujęcia na przykładzie wybranych utworów

Różnorodność obrazów wsi i sposobów jej przedstawiania w literaturze polskiej i światowej

Na podstawie wybranych utworów przedstaw obraz wsi od renesansu do Młodej Polski

Chłop, jego życie i praca. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów literackich

Sposób prezentacji wsi i chłopów w dziełach twórców Młodej Polski. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów z literatury i malarstwa

Wyidealizowany i naturalistyczny obraz polskiej wsi. Omów różne sposoby ukazania wsi na podstawie wybranych utworów

Zbadaj sposób przedstawienia i funkcjonowania motywu wsi i jej mieszkańców, odwołując się do wybranych przykładów literatury polskiej XIX i XX wieku

Wieś jako temat literacki w twórczości pisarzy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów

Różne ujęcia obrazu wsi polskiej w literaturze wybranych epok. Omów zagadnienie, dobierając odpowiednie przykłady

Chłopi i życie wiejskie w twórczości S. Wyspiańskiego, W. Reymonta i S. Żeromskiego

Wieś polska w ujęciu J. Kasprowicza, S. Wyspiańskiego, W. S. Reymonta. Omów temat na wybranych przykładach

Wieś spokojna i wesoła czy ponura i przerażająca? Zaprezentuj różne spojrzenia na przestrzeń i społeczność wsi w dziełach literackich różnych epok.

Literacki portret chłopa. Ukaż różnorodne obrazy chłopa i wsi w oparciu o wybrane przykłady z polskiej literatury

Obraz wsi w literaturze wybranej epoki literackiej

Wieś jako temat literatury i sztuki. Zaprezentuj różne obrazy wsi na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł malarskich

Analizując wybrane utwory literatury romantyzmu i Młodej Polski, omów inspirującą rolę kultury ludowej dla pisarzy tych epok.

Ludowość i ludomania. Omów różne sposoby nawiązywania do folkloru i życia ludu w twórczości literackiej

Obraz wsi w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł

Społeczność wiejska utrwalona w literaturze polskiej. Omów na trzech wybranych przykładach

Porównaj różne wizje wsi, analizując wybrane przykłady literackie

Różnorodne sposoby prezentacji wsi i chłopów w dziełach kultury wybranej epoki

Obraz wsi polskiej ukazany w literaturze i malarstwie różnych epok

Motyw wolności w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Literackie obrazy zniewolenia człowieka w systemie totalitarnym. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów

Kategoria wolności jako motyw literacki. Omów funkcje w wybranych utworach z XX wieku

Obrazy więźniów i ich odzwierciedlenie w literaturze. Omów motyw więźnia na wybranych przykładach.

Bunt jako odwieczne pragnienie wolności. Omów na przykładach literackich

Romantyczne i współczesne pojmowanie wolności. Zaprezentuj różne postawy bohaterów literackich

Obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw, analizując wybrane utwory literackie

Wolność: szczęście czy przekleństwo człowieka

Bohaterowie literaccy walczący o wolność. Zaprezentuj na podstawie wybranych utworów

Człowiek wobec zniewolenia. Przedstaw problem, opierając się na wybranych utworach literackich