Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Język- prezentacje maturalne

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Współczesne błędy językowe. Omów, na czym polegają i przedstaw ich klasyfikację

Manipulacja językowa i perswazja w różnych komunikatach. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury

Reklama, jej język i sposób przedstawiania świata. Omów na wybranych przykładach

Środki językowe służące perswazji w reklamie. Omów na wybranych przykładach

Specyfika tekstu reklamowego. Omów perswazyjną funkcję reklamy

Tak się nie mówi, czyli o błędach językowych Polaków. Przeanalizuj zgromadzony materiał

Błędy językowe.Zanalizuj zjawisko na podstawie danych przykładów z radia, telewizji i prasy

Współczesna piosenka jako źródło wiedzy o życiu człowieka i jego losie. Zinterpretuj na podstawie wybranych utworów

Język i funkcje tekstów reklamowych w kreowaniu współczesnego obrazu świata. Omów na podstawie celowo zgromadzonego materiału

Różnorodne funkcje tekstu w polskiej muzyce młodzieżowej. Przedstaw temat, przywołując przykłady z różnych gatunków muzycznych

Język subkultury hip-hopowej. Na podstawie analizy wybranych tekstów tego gatunku muzycznego, określ cechy stylu i światopoglądu tej kultury alternatywnej

Przedstaw funkcje języka hip hopu w wybranych piosenkach. Dokonaj analizy wybranych tekstów

Język komentarzy sportowych. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przykładach

Język polski w korespondencji internetowej i komunikatach SMS

Środki językowe spotykane w języku reklamy. Omów na wybranych przykładach

Funkcje języka w reklamach telewizyjnych. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach

Omów język wybranych bohaterów literackich. Zaprezentuj specyficzne cechy wybranych wypowiedzi

0 komentarze:

Prześlij komentarz