Prezentacje maturalne

czwartek, 10 października 2013

Motyw szatana w literaturze

Zanalizuj występowanie motywu demonów, szatana i sił nieczystych na wybranych przykładach

Konszachty z nieczystymi siłami. Omów na wybranych tekstach kultury

Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich

Motyw szatana w literaturze dawnej i współczesnej. Omów temat, porównaj sposoby kreacji na podstawie kilku utworów

Literackie, malarskie i filmowe wizje piekła. Przedstaw, odwołując się do wybranych tekstów kultury

Odwołując się do wybranych przykładów, zaprezentuj różne sposoby realizacji motywu szatana w literaturze, sztuce i filmie

Obraz piekła i raju w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych przykładów z różnych epok

Motyw kuszenia w literaturze i sztuce. Przedstaw na przykładzie wybranych dzieł

Diabły, demony i czarownie w literaturze polskiej i światowej. Przedstaw i skomentuj funkcje tych kreacji

Diabeł i jego funkcje w literaturze i sztuce. Przedstaw motyw na wybranych przykładach.

Funkcjonowanie motywu diabła w literaturze XIX i XX wieku

Scharakteryzuj motyw szatana w literaturze, analizując wybrane dzieła literackie różnych epok

Motyw diabła i demona w literaturze polskiej i obcej. Omów ich funkcje na podstawie wybranych przykładów.

Różne wcielenia diabła w literaturze

Motyw szatana i jego różnorodne przedstawienia w różnych tekstach kultury

Podobieństwa i różnice w sposobach kreacji szatana w wybranych dziełach literackich i sztukach plastycznych

0 komentarze:

Prześlij komentarz