Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Motyw buntu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Niepogodzeni ze światem. Zanalizuj źródła i formy buntu bohaterów literackich odwołując się do wybranych utworów

Różne kreacje bohatera zbuntowanego w literaturze. Omów zagadnienie analizując wybrane teksty

Buntownicy w literaturze różnych epok i filmie

Bunt i ofiara - świadectwo wrażliwości, konieczność, przejaw szaleństwa. Mój sąd o wybranych bohaterach literackich

Niepogodzeni ze światem. Przedstaw wybrane sylwetki bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych na podstawie analizy utworów z dwóch epok literackich

Bunt jako odwieczne pragnienie wolności. Omów na przykładach literackich

Bunt wielkiego indywidualisty. Analizując postawy różnych bohaterów literackich z różnych epok, porównaj portrety buntowników

Różne źródła i formy buntu. Omów zagadnienia, poddając analizie odpowiednio wybrane przykłady literackie z dwóch/trzech wybranych epok. Uwzględnij kontekst historyczny i literacki.

Przedstaw jak postać buntownika jest kreowana w literaturze i innych dziedzinach sztuki

Bunt młodych w różnych epokach literackich. Omów jego przyczyny i konsekwencje na wybranych przykładach literackich

Bunt wobec Boga jako postawa bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach

Dlaczego się buntują? Przedstaw literackie portrety bohaterów niepokornych i niepogodzonych ze światem.

Aby istnieć, człowiek musi się buntować (A. Camus). Omów źródła i sens buntu na wybranych przykładach

Czy młodzi buntownicy są światu potrzebni? Omów problem na wybranych przykładach z literatury

Dlaczego się buntują? Omów przyczyny buntu bohaterów literackich

Prometeusz i szatan. Motyw buntu w literaturze różnych epok

Literackie sposoby kreowania bohaterów zbuntowanych. Omów na wybranych przykładach

Różne źródła buntu w literaturze romantycznej

Bunt jako forma sprzeciwu na panującą rzeczywistość, omów na przykładach.

Przedstaw różne formy manifestacji buntu romantycznego w wybranych utworach

Niepogodzeni ze światem. Przedstaw literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych

Buntownik z wyboru. Różne kreacje bohatera zbuntowanego w literaturze różnych epok

Na wybranych przykładach literackich przedstaw problem konfliktu pokoleń

Bohater cierpiący, zbuntowany, niezgadzający się na otaczający go świat. Przedstaw temat na wybranych przykładach literackich.

Bohater zbuntowany. Przedstaw i porównaj literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyobcowanych odwołując się do wybranych przykładów z literatury

Bunt jako wyraz aktywnej postawy wobec świata. Przedstaw na wybranych przykładach literackie portrety bohaterów zbuntowanych i wyalienowanych

0 komentarze:

Prześlij komentarz