Prezentacje maturalne

czwartek, 10 października 2013

Motyw śmierci w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Bo życie kruche jest... Motyw cierpienia i śmierci na podstawie wybranych utworów literackich i dzieł sztuki

Symbol jako sposób nazywania niewyrażalnego. Interpretując wybrane utwory literackie i dzieła malarskie, określ rolę symbolu w komunikacji artystycznej

Różne sposoby ukazywania śmierci i umierania w literaturze i malarstwie renesansu oraz przełomu XIX i XX wieku

Danse macabre - motyw śmierci w literaturze i sztuce

Czekając na śmierć, czyli jak i w czym odnaleźć sens życia kiedy brak już nadziei. Rozwiń temat w oparciu o wybrane utwory z różnych epok

Ars moriendi - wielcy bohaterowie literaccy wobec śmierci. Zaprezentuj ich postawy i autorskie sposoby kreacji analizując wybrane dzieła

Człowiek wobec śmierci w literaturze i sztuce. Przedstaw zagadnienia na wybranych przykładach

Miłość i śmierć w wybranych utworach literackich i w sztuce

Literackie i malarskie sposoby heroizacji śmierci bohatera. Omów problem na wybranych przykładach

Przedstaw motyw poświęcenia życia w literaturze. Scharakteryzuj problem, analizując przykłady literackie z różnych epok

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Przedstaw rolę motywu śmierci w wybranych utworach literackich

Motyw samobójstwa w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok

Śmierć i umieranie w literaturze dawnej oraz współczesnej. Omów na podstawie dwóch epok

Motyw śmierci w literaturze. Dokonaj analizy wybranych utworów z różnych epok

Przedstaw różne wyobrażenia ludzi dotyczące śmierci w oparciu o wybrane dzieła literackie

Scharakteryzuj różne ujęcia motywu śmierci w literaturze i określ ich funkcje

Sposoby ukazywania bohaterskiej śmierci w literaturze. Scharakteryzuj je na podstawie wybranych utworów różnych epok literackich.

Sceny śmierci w literaturze. Porównaj i omów ich funkcje w wybranych dziełach

Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Bohaterska śmierć w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

0 komentarze:

Prześlij komentarz