Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Motyw wędrówki w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com

Przedstaw i zinterpretuj sposoby funkcjonowania podróży w wybranych dziełach literackich

Różne funkcje toposu wędrówki. Omów na przykładach dzieł literackich XIX i XX wieku

Motyw drogi w literaturze i w filmie. Omów funkcje na wybranych przykładach

W wybranych utworach literackich zbadaj symbolikę motywu wędrówki

Człowiek w poszukiwaniu innych światów. Na podstawie wybranych tekstów literackich, malarskich i filmowych scharakteryzuj wykreowaną rzeczywistość i ukaż jej funkcje.

Przedstaw bohaterów szukających wartości i sensu życia. Odwołaj się do różnych epok

Motyw podróży w literaturze XIX wieku

Życie człowieka jako ciągła wędrówka. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich dwóch wybranych epok

Funkcjonowanie motywu wędrówki w wybranych tekstach literackich. Omów na wybranych utworach

Różne sposoby ujęcia motywu wędrówki w literaturze. Przeanalizuj, odwołując się do wybranych dzieł

Motyw pielgrzyma, tułacza, wędrowcy w literaturze. Przedstaw na podstawie wybranych utworów z różnych epok literackich

Podróż jako przygoda i doświadczenie. Zanalizuj motyw wędrówki i sposób jego ujęcia w literaturze różnych epok

Bohaterowie w poszukiwaniu sensu i celu życia. Omów na wybranych przykładach motyw wędrówki w literaturze

Funkcjonowanie motywu drogi w różnych epokach literackich. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów

Motyw wędrówki w literaturze

Funkcje motywu wędrówki w wybranych utworach literackich

0 komentarze:

Prześlij komentarz