Prezentacje maturalne

środa, 9 października 2013

Motyw domu w literaturze

 Poniżej lista prac maturalnych z języka polskiego które mamy dostępne od ręki. Cena wynosi 39 zł za pełen pakiet, tj. bibliografię, plan ramowy oraz tekst właściwy prezentacji. 
Skontaktuj się z nami przez mail: pomocmaturalna2013@gmail.com


Ojczyzna jako dom. Przedstaw na wybranych przykładach literackich

Arkadyjskie ujęcia domu w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach

Różne obrazy domu w literaturze polskiej. Zanalizuj wybrane przez siebie przykłady

Różne ujęcia motywu domu w literaturze i sztuce różnych epok. Omów na wybranych przykładach

Dom i rodzina jako motyw literacki. Omów różne sposoby jego ujęcia na wybranych przykładach

Jakie znaczenie ma dom i rodzina w życiu człowieka? Zaprezentuj funkcjonowanie tego motywu, odnosząc się do utworów różnych epok literackich

Literatura XX wieku o domu i rodzinie - serio i prześmiesznie. Omów na wybranych przykładach

Dom i bezdomność w literaturze. Omów wpływ tych kategorii na losy bohaterów w wybranych utworach z różnych epok

Dom. Omów realizację tego motywu literackiego, odwołując się do utworów ukazujących różne jego ujęcie

Motyw domu, z którego się odchodzi, do którego się powraca. Przedstaw różne obrazy domu i oceń jego wartości w życiu wybranych bohaterów

Polski dom i polskie tradycje. Analizując przykłady z literatury, przedstaw sposób wykorzystania i funkcje tego motywu

Symbolika domu w literaturze polskiej różnych epok. Przedstaw na wybranych przykładach

Obraz domu rodzinnego w literaturze. Przedstaw, opierając się na wybranych przykładach z rożnych epok

Motyw domu w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach

Omów rolę domu rodzinnego w życiu bohaterów wybranych dzieł literackich

0 komentarze:

Prześlij komentarz